Phần 3: Hàn EcoSpeed

 

Công nghệ hàn EcoSpeed là một công nghệ tiên tiến, phát triển dựa trên nền tảng công nghệ hàn nối thép đối đầu bằng khí áp lực.

* Định nghĩa công nghệ hàn nối thép đối đầu bằng khí áp lực: là công nghệ hàn nối thép cốt bằng cách sử dụng hỗn hợp khí cháy (khí acetylene và khí oxy) để làm mềm hai đầu thanh thép và sử dụng áp lực cơ học để ép hai đầu thanh thép kết nối với nhau bằng liên kết kim loại.

* Lịch sử công nghệ hàn nối thép đối đầu bằng khí áp lực
Theo lịch sử, năm 1939 tại thành phố Adams County thuộc Hoa Kỳ đã áp dụng công nghệ hàn khí áp lực trong việc hàn các đường ray xe lửa. Đến nửa cuối năm 1940, Nhật Bản đã đưa vào đề tài nghiên cứu ứng dụng trong việc ứng dụng hàn đường ray xe lửa. Dựa vào nguyên lý ứng dụng hàn ray xe lửa, khoảng tháng 10 năm 1952, Nhật Bản đã áp dụng vào hàn nối thép cốt bê tông đường kính D19-D25 tai một công trình ở Shibuya. Sau đó, năm 1953, Nhật Bản cũng bắt đầu áp dụng công nghệ hàn khí áp lực vào các dự án đường sắt trên cao trên toàn quốc. 
Trải qua quá trình gần 70 năm, cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, hiện nay công nghệ hàn khí áp lực chiếm khoảng 80% trong các phương pháp thi công nối cốt thép tại Nhật Bản. Trong đó công nghệ hàn EcoSpeed được cho là công nghệ mang tính tương lai và thay thế cho công nghệ hàn khí áp lực hiện tại bởi nó hội tụ được các yếu tổ sau:
+ Kỹ thuật: Được quy trình hóa, không phụ thuộc nhiều vào trình độ, kinh nghiệm của kỹ sư như công nghệ cũ (Dân số Nhật già hóa nên những kĩ sư mới khó tiếp nhận công nghệ cũ)
+ Chất lượng: Do sử dụng nắp bịt PS Ring nên đảm bảo chất lượng tốt hơn.
+ Tính an toàn: Do sử dụng khí thiên nhiên nén CNG nên khả năng xảy ra sự cố cháy nổ trên hiện trường gần như không.
+ Tính môi trường: Sử dụng chỉ tiêu đánh giá LCA, thí khối lượng thải khí CO2 ra môi trường thấp hơn 60% so với công nghệ cũ.

* Công nghệ hàn EcoSpeed: là một công nghệ hàn khí áp lực, sử dụng ngọn lửa của hỗn hợp khí cháy (CNG, O2) làm mềm hai đầu thanh thép và sử dụng áp lực cơ học để nén hai thanh thép, làm các thanh thép liên kết với nhau bằng chính nó (liên kết kim loại).

Sau khoảng 15 năm nghiên cứu dựa trên nền tảng và giải quyết những vấn đề tồn tại của công nghệ cũ, năm 2010 một nhóm công ty Nhật đã bắt đầu ứng dụng thực tế. Hiện nay ngoài Nhật Bản, còn có Việt Nam, Myanmar, Philippin... đã bắt đầu áp dụng vào thi công các công trình xây dựng.

Hiện nay, ở Việt Nam cũng đã có tiêu chuẩn để đủ kiều kiện áp dung vào thi công các dự án xây dựng (TCVN 11977 : Thép cốt bê tông - Tiêu chí chấp nhận và phương pháp thử mối hàn đối đầu bằng khí áp lực).
 

Đối tác Nhật Bản

Đối tác Việt Nam