Phần 2: Hàn Hồ quang

Là phương pháp sử dụng que hàn, một cực của nguồn điện hàn nối trực tiếp với cốt thép cần hàn, cực còn lại nối với que hàn qua cặp hàn.Khi cho chạm que hàn vào cốt thép một khoảng thời gian nhất định rồi tạo khoảng cách nhỏ giữa cốt thép và que hàn sẽ tạo ra tia hồ quang điện, sinh ra nhiệt độ làm nóng chảy thép hàn và que hàn. Mối nối hàn được sinh ra từ đây sau khi dòng điện được ngắt.

Hiện nay, đã có tiêu chuẩn "TCVN 9392-2012: Thép cốt bê tông - Hàn Hồ quang" quy định về các tiêu chí đánh giá mối hàn.
Đối với hàn hồ quang, có rất nhiều ứng dụng, phương pháp thi công đối với thép hình, thép kết cấu, thép cốt bê tông. Trong ứng dụng đối với thép cốt bê tông, có 6 loại mối hàn: Mối hàn kết cấu, mối hàn đính, mối hàn góc vát, mối hàn góc chữ V, mối hàn đối đầu, mối hàn ốp táp (Hình ảnh đính kèm)

Mặc dù tiêu chuẩn ứng dụng hàn hồ quang đối với thép cốt bê tông được công bố năm 2012, tuy nhiên hiện nay trên tất cả các công trình xây dựng gần như nghiêm cấm việc áp dụng hàn nối thép bằng phương pháp hàn Hồ quang thay cho nối chồng. Về lý do, thì có thể kể đến các lý do sau:
+ Nhiệt độ nóng chảy của que hàn khoảng 3000 độ C, nhiệt độ nóng chảy của thép khoảng 1530 độ C, do đó phần thép bị chảy sẽ không đảm bảo cơ tính của thép cốt bê tông
+ Que hàn là vật liệu thứ ba, khi nối hai thanh thép cốt lại ( hàn chồng) thì không đảm bảo sự liên kết giữa hai thanh thép.
+ Kỹ thuật khó, phụ thuộc nhiều vào tay nghề công nhân, khó kiểm soát chất lượng, chịu ảnh hưởng nhiều bởi thời tiết.


Vì vậy, phương pháp hàn hồ quang hiện nay chủ yếu sử dụng cho thép hình, thép kết cấu hoặc một số vị trí liên kết giữa thép tấm và thép cốt bê tông.

Đối tác Nhật Bản

Đối tác Việt Nam