Dự án

Thí nghiệm kiểm tra chất lượng mối hàn EcoSpeed
Thí nghiệm kiểm tra chất lượng mối hàn EcoSpeed
Ngày 15/06/2016 tại Viện Khoa học và Công nghệ Xây dựng (IBST), dưới sự chứng kiến của lãnh đạo Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường, Đại diện công ty EcoSpeed Việt Nam, đại diện các công ty và các chuyên gia chuyên ngành Nhật Bản, đã tổ chức buổi thí nghiệm kiểm tra chất lượng sản phẩm công nghệ hàn EcoSpeed.
Mối hàn công nghệ hàn EcoSpeed
Mối hàn công nghệ hàn EcoSpeed
Các mối hàn được thi công bằng công nghệ hàn EcoSpeed luôn được đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu kĩ thuật tại phương pháp thử kéo, thử uốn theo tiêu chuẩn TCVN 197-1, TCVN 198, TCVN 1651-2.

Đối tác Nhật Bản

Đối tác Việt Nam