20190123 Thí nghiệm mối hàn bằng sóng siêu âm.

Trong lộ trình phổ biến công nghệ hàn nối thép đối đầu EcoSpeed, một đơn vị chuyên làm các thí nghiệm không phá hủy đối với các cấu kiện bê tông cốt thép, khảo sát nền móng, xử lý giá cố nền móng, môi trường đã sang Việt Nam để tiến hành giới thiệu và hướng dẫn cách thí nghiệm mối hàn bằng phương pháp siêu âm tới nhà thầu Kajima và các đơn vị có liên quan tại dự án SMC đã áp dụng công nghệ hàn EcoSpeed.
Các thành viên tham dự từ phía nhà thầu rất hoan nghênh và ủng hộ việc sớm đưa phương pháp siêu âm mối hàn vào hệ thống TCVN để có thể áp dụng đồng thời với TCVN 11977.

Mối hàn đạt yêu cầu: 

Mối hàn không đạt yêu cầu 
 

Đối tác Nhật Bản

Đối tác Việt Nam