20181212 Dự án triển khai chính thức

20181212 Dự án triển khai chính thức 
EcoSpeed Việt Nam rất vui mừng vì đã nhận được sự tin tưởng cùa nhà thầu chính Maeda, nhà thầu phụ Cofico - Việt Đăng, để áp dụng triển khai thi công đại trà công nghệ hàn EcoSpeed tại dự án Gunze - Bình Dương.
Đây là một bước tiến cực lớn trong việc phát triển đại trà công nghệ hàn EcoSpeed để mang lại những giá trị mới trong xã hội, những công trình có chất lượng tốt hơn, và thay đổi một phần nào đó trong thói quen, quy trình thi công xây dựng tại Việt Nam.


Đối tác Nhật Bản

Đối tác Việt Nam