20180621. Trình diễn demo giới thiệu công nghệ Hàn EcoSpeed tại dự án Waterina Suite Q2 của Maeda - Việt Đăng - COFICO

20180621. Trình diễn demo giới thiệu công nghệ Hàn EcoSpeed tại dự án Waterina Suite Q2 của Maeda - Việt Đăng - COFICO
Nhận được sự yêu cầu của đại diện Maeda, Cofico, EcoSpeed Việt Nam đã tiến hành tổ chức trình diễn Hàn mẫu giới thiệu công nghệ Tại dự án Waterina Suite - Q2 - HCM.
Sau khi trực tiếp chứng kiến những ưu điểm của công nghệ hàn EcoSpeed, các đại diện của cá nhà thầu xây dựng đã đánh giá rất cao công nghệ, tính thực tiễn của công nghệ và sẽ nghiên cứu áp dụng vào một số dự án trong thời gian tới.

Đối tác Nhật Bản

Đối tác Việt Nam